पुष्कल शर्माको मृत्यु सम्वन्धि समाचारको वास्तविकता के हो ??