सानिमा म्युचुअल इक्वीटी फण्ड को ०७५ श्रावण मसान्तको अपरिकृष्त वित्तीय विवरण