जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल लि. को नाफा २ करोड आ. व. ०७४/७५ को चौथो त्रैमास